Станимир Костов, CEO на FTS Group: Фирмите събират голямо количество информация, а ние правим така, че тя да работи за тях - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Станимир Костов, CEO на FTS Group: Фирмите събират голямо количество информация, а ние правим така, че тя да работи за тях

по FTS България, януари 29, 2018

Г-н Костов, каква беше миналата 2017 г. за фирма FTS?

2017-та беше добра година както за ФТС България, така и за цялата група. Имаме ръст от почти 30%, като очакванията ни са и през настоящата той да е от същия порядък. Това е така, тъй като интересът към дигиталната трансформация и изкуствения интелект (AI) нараства все повече, а ние се занимаваме точно с това.

Много хора все още сякаш асоциират дигиталната трансформация предимно с безхартиен документооборот. Какво според вас представлява тя?

Дигиталната трансформация е нещо различно за отделните компании в зависимост от това до какъв етап от този процес са достигнали. Има компании, които отдавана са ограничили хартията, имат внедрени ERP, CRM системи, интеграции с банки, доставчици и т.н. При тях развитието е в посока на това стъпките от процесите да бъдат допълнително оптимизирани. Това става чрез анализи на големи обеми данни и изкуствен интелект. Т.е. информацията, с която разполагат компаниите от всички свои системи, да бъде комбинирана с други данни от външната среда и да се дефинират модели, чрез които се правят прогнози. Така се постига ново ниво на оптимизация и трансформация на бизнеса.

В същото време има компании, при които е налице огромен документооборот. При тях първото нещо, което трябва да се направи, е информацията да влезе в някаква система, така че тя да се ползва от всички, като същевременно се контролират правата на достъп и се гарантира, че данните с които се борави са актуални. На следващ етап с нашите BI системи с machine learning модели можем да им осигурим възможност да разполагат с точни прогнози и очаквания за поведението на пазара или на конкретен контрагент.

Няколко пъти споменахте изкуствения интелект. Какво по-точно правите в тази насока?

Еспертизата ни от повече от 20 години е фокусирана върху системите за управление на бизнеса – ERP, CRM, DMS. В момента ги надграждаме. Отчитаме, че клиентите ни събират голямо количество информация и се опитваме да направим така, че тя да започне в по-голяма степен да работи за тях. Не само да управляват и оптимизират транзакциите си, а да минат на следващото ниво – чрез модели, създадени със средствата на изкуствения интелект, да открият допълнителни източници на приходи и да трансформират бизнеса си.

Ако вземем например един клиент от сферата на търговията, то са налице базови данни за продажбите и предлаганите продукти. Ние обаче искаме да стигнем до по-голяма дълбочина на анализа и да добавим фактори като например празнични дни, спортни събития, температура, валежи, снежна покривка и др. Откриването на връзка между подобни фактори и продажбите не само ни дава различен поглед, но и възможност да оптимизираме бизнес модела и да генерираме допълнителни приходи.

Колко процента увеличаване на ефективността, ориентировъчно, може да се очаква от един такъв подход?

Трудно е да се даде общ процент, който да е валиден за голям брой случаи. Най-лесно е да се смята при рутинни дейности, като например работата с документи. Чрез автоматизация е възможно да се спестява време от порядъка на 20 – 40%.

В примера с търговската организация е трудно да се изчисли ефектът, но благодарение на споменатите модели може да се прогнозира коя стока ще с продава повече при промяна на съответните фактори. Ако не разполагаме с нея, то това са пропуснати печалби. И обратното – презапасяването с нещо, което няма да може да бъде продадено достатъчно бързо, е директна загуба. Т.е. ефектът е очевиден. Но най-важното всъщност е, че чрез използването на Advanced Analytics решенията се създава конкурентно предимство и допълнитена стойност за организациите.

Една от тенденциите в момента са т. нар. големи данни (Big Data) и свързаните с тях анализи. Разкажете повече за това какво правите в тази насока.

Започнахме да развиваме проект, наречен FTS Data Sense. Идеята е под това име да включим всичко, което правим в тази област – започвайки от стандартните анализи (BI), продължавайки през по-задълбочените анализи (advanced analytics) и изкуствения интелект (AI). Пример в тази насока са моделите, за които стана дума.

Друг пример е с advanced analytics решения да предложим бързa класификация на огромни обеми от информация. Когато става дума за CRM или ERP система това е лесно, но за неструктурирана информацията, особено за по-големи организации, без подобни решения това би било невъзможно. Очакваме това да е изключително полезно и във връзка с регламента за защита на личните данни (GDPR).

Ние не само помагаме на клиентите ни за създаването на база от познания, но и за използването и – например с чатботове. Така се отговаря на запитвания без да се ангажират хора, които биха могли да се заемат с по-важни и интересни за тях неща.

Изключително високо оценявано от клиентите ни е, че решенията на FTS Data Sense дават сигурност, спестяват време и осигуряват бързина на вземане на решенията и на изпълнение, все неща, които биха могли да определят и бъдещето на една компания.

Друга сфера, в която работите, са облачните технологии. Как гледат българските клиенти на тях? Преди време сякаш имаше известно недоверие…

Да, може да се каже, че през последните години има доста голяма промяна в отношението към облачните технологии. Допреди 2-3 години имаше известни резерви, но в момента всички оценяват предимствата и възможностите друг да се грижи за ИТ инфраструктурата и да осигурява нужните нива на сигурност.

Като партньор на Microsoft предлагаме техните облачни услуги. Съответно всички наши клиенти знаят, че зад услугата стои нужното високо ниво на сигурност и качество.

Може да се каже, че клиентите ни все по-често избират облачни версии на продуктите, с които работим.

Какви облачни продукти и услуги се търсят най-много?

Ние се занимаваме със системи за управление на бизнеса, изискващи сървърна инфраструктура, която обикновено е в офиса на клиента или в център за данни. Сега всички са щастливи тази инфраструктура да отиде в облака или да разполагат с резервна система, която да бъде включена и да замени сървърите в офиса в случай на проблем.

Става все по популярно и използването като облачна услуга на всички системи за управление на бизнеса, които предлагаме. Това е изключително гъвкав и удобен вариант, с високо ниво на сигурност, и в същото време с добър финансов модел, който не изисква големи първоначални инвестиции.

А ако говорим за advanced analytics и изкуствени интелект, то делът на облачните услуги е практически 100%, тъй като ресурсите, които се ползват са в облъка. Това ни позволява да предложим услуга с гъвкав ценови модел, зад която обаче стоят огромно акумулирано познание и милиардни инвестиции.

Какви тенденции очаквате да са водещи през настоящата година?

Растежът на икономиката стимулира все повече организации да предприемат смяна на системите си с такива, които позволят по-голяма оптимизация на дейностите им. Тук причини са както самото разрастване на бизнеса, така и липсата на кадри, която частично може да се реши чрез използването на подходящите информационни технологии.

Регулациите свързани със защитата на личните данни (GDPR) също ще движат инвестициите в ИТ, защото само така организациите биха могли да отговорят на завишените изисквания в тази област.

Друга голяма тема ще е всичко свързано с изкуствения интелект. Полезният ефект, който носят тези технологии ще става все по-очевиден и усещан от организациите.

* Материалът е публикуван в списание CIO

Ще се радваме да Ви разкажем повече за последните си проекти, с които помагаме на клиентите си по пътя на дигиталната трансформация. Свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-u.com

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар