Как интелигентното управление на информация трансформира производствената индустрия? - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Как интелигентното управление на информация трансформира производствената индустрия?

по FTS България, декември 28, 2019

Самото проследяване на информация, материали и разходи по време на движението им по веригата за доставки винаги е било много сложно. Това важи с особена сила за компании- производители , които трябва да отговарят и на редица допълнителни изисквания и регулации за качеството в различни офиси по света, с различни системи и процеси.

Дори в съвремието, когато достъпа до данните и споделянето им е много по-лесно, производителите са изправени пред редица предизвикателства в стремежа си да запазят чувствителните данни, да оптимизират управлението на стандартните процедури и непрекъсното да подобряват ефективността.

EIM (Еnterprise Information Management) системата M-Files е решение, предназначено да подобри управлението на структурираните и неструктурираните данни, които са критични за производствените операции, да подпомогне опростяването на бизнес процесите и да улесни служителите в ежедневните им задачи.

С M-Files, производителите могат да упражняват по-добър контролнад неструктурираното съдържание като CAD чертежи, продуктови описания, сертификати, спецификации, фактури, поръчки за покупка, така и върху структурираните данни като клиентите в CRM системата и проектите в ERP системата.

Какво показват цифрите?

Според проучване на M-Files служителите в производствените компании прекарват 20-40% от времето си в събиране на информация преди да започнат задачите си за деня. Важно е да се отбележи и е, офис служителите в производствени компании прекарват средно по 1.5 часа на ден в търсене например на хартиени документи.

Според изследване на Aberdeen Research, 53% от проузводителите, участвали в проучването все още използват базирани на хартия системи за управление на качеството. Системите за електронно управление на документи не само помагат да се подобри качеството на операциите, но и помагат на производителите да отговорят на редица цтандарти и регулации като ISO 9001:20015, NQA-1, 21 CFR Part 11 или други.

В производството почти всеки процес се документира и контролира според вътрешни процедури – независимо дали става въпрос за опериране на машина, асемблиране на продукт или процедури по поддръжката, ето защо системите за управление на информацията са ефективни платформи за управление на всички документи в производствените компании.

Ако желате да ви изпратим Whitepaper с различни добри практики на внедряване на ECM система в производствени компании, моля пишете ни на info.bg@fts-eu.com

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар