Колко време наистина ползвате, за да продавате? - FTS
Изберете страница

Колко време наистина ползвате, за да продавате?

по FTS България, декември 30, 2019

Ако можехте да прекарвате повече време в в разговори с настоящите и потенциалните си клиенти всяка седмица, колко допълнителни приходи бихте получили като резултат всяка година?

Или, иначе казано, колко време отделяте на задачи, които не допринасят за постигането на целите за продажби?

CRM системите като Microsoft Dynamics 365 for Sales, са много полезни на екипите от търговци в мисията им да постигнат поставените таргети, както и да увеличават броя на генерираните потенциални клиенти.

В много от случаите организациите внедряват CRM системи, за да освободят екипите си от търговци от бремето на административните задачи и да увеличат мобилността им, като им позволят да се фокусират основно върху усилията да спечелят повече сделки.

Ако планирате да внедрите CRM система, или преосмисляте своята съществуваща CRM стратегия е важно първо да идентифицирате какви промени в поведението и процесите са необходими, за да постигнете заложените цели.

Отправна точка е да започнете с калкулиране на времето, посветено на дейности по продажбите, и остойностяването на скритите разходи за неефективни продажбени процеси.

За организациите, които не разполагат с ефективни процеси, подкрепени от CRM система, някои ресурсоемки и времеемки задачи са:

Изграждане на прогнози за продажби
Обаждане в офиса за информация, която не е достъпна дистанционно
Подготовка на оферти и проверка на цени
Координиране с колегите за текущия статус на даден потенциален клиент
Ръчно изпращане на поредица от мейли и приложения за дадени потенциални клиенти
Координиране с финансовия отдел относно информация за направените заявки

С внедряването на CRM система търговците могат да повишат продуктивността си, чрез инструменти, с които свикват бързо и лесно.

Ако се върнем на времето за задачи, с по-ниска степен на важност – ако се спести дори 1 час седмично от тях, това би довело до освобождаване на допълнителен капацитет на търговците за дейности, които със сигурност биха повлияли на приходите. Това е само един пример, които да илюстрира, как някои административни задачи губят ценно време на търговците.

Ако желаете да разкажем още за ползите от внедряването на CRM система, както и за опита ни по проекти за наши клиенти – свържете се с нас на 02/ 818 36 63 или ни пишете на info.bg@fts-eu.com

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар