Вграждане на странициран отчет в Power BI (paginated report visual) - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Вграждане на странициран отчет в Power BI (paginated report visual)

по FTS България, юни 29, 2021

Последните дни донесоха горещи новини за Power BI. В юнската версия на Power BI Desktop –  https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-june-2021-feature-summary има много интересни нови функционалности, като може би най-очакваната е възможността да комбинираме страницираните (paginated) и Power BI отчетите в едно.

Нека разгледаме следния сценарий – бизнес потребителите имат необходимостта да анализират вземанията по клиенти, групирани по търговски представители. Анализът трябва да е за определен период и за определени клиенти, селектирани на база различни аналитичности като група, град, име на клиент и т.н. Потребителите трябва да могат бързо да видят какви са вземанията от селектираната група клиенти и за избран търговски представител да генерират Ексел файл с отделни страница за всеки клиент. Файлът трябва да е добре форматиран и готов за изпращане до клиентите без необходимост от допълнителна обработка.

Наличието на paginated report visual дава възможност задачата да бъде елегантно решена в Power BI. В Power BI Desktop изграждаме отчети с типичните за Power BI възможности за визуално представяне на информацията. С визуализации тип „bar chart” и подходящо форматиране представяме вземанията по търговски представители. Добавяме новия paginated report visual и свързваме параметрите му с данните от нашия dataset. Резултатът е интерактивен отчет с взаимосвързани части и нужната функционалност за експорт на данните в определен формат.

Продължи

FTS България