Кога е време да смените ERP системата си? - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Кога е време да смените ERP системата си?

по FTS България, декември 27, 2019

Остарелите ERP системи често не могат да отговорят на новите изисквания на бизнес средата и на конкретните цели на самата организация, което налага промяна.

С модернизирането на бизнес процесите си дадена компания, може да реши да потърси и по -ефективни начини да управлява бизнеса си, което води до началото на избор и на нова ERP система.

Наличието на все повече облачни решения на ERP пазара помага и за по-бързия и гъвкав избор на система, която може да расте и следва развитието на компанията.

Най-често компаниите решават да сменят своята ERP система по две причини.

Едната е, когато компанията е преминала различни процеси на сливания или придобивания от друга компания и е наследила различни и разнородни стари системи. Най-разумният избор в този случай е обединяването на всички данни в една, цялостна система.

Другата причина е, когато ERP системата вече е остаряла като функционалност. Решението е наложително, когато текущата ERP система вече не се поддържа, има твърде много доработки или разходите за инфраструктурата на системата са твърде високи.

Още една причина за смяна на ERP решението, което използвате е, когато функционалността на системата не е достатъчна, за да покрие изискванията на компанията и нейните планове за развитие и/или навлизане на нови пазари.

Ето и шест ясни сигнала, че е време да смените ERP системата си:

1. Натрупване на неефективности при изпълнението на задачи.

2. Не могат да се посрещнат изискванията на клиента.

3. Динамиката на работното място се променя – много офиси с различно местоположение.

4. Служителите са все по-мобилни, информацията трябва да ги следва и да им позволява гъвкавост.

5. Не разполагате с достъп до актуална информация по всяко време.

6. ERP системата, с която разполагате не съотвества на променящите се регулации.

Ако Ви предстои смяна на ERP системата във Вашата организация, можем да ви бъдем полезни със своя опит и експертиза. ФТС е компания- внедрител на бизнес софтуер с над 25 години опит, един от топ партньорите на Майкрософт България. Сред силните ни страни са желанието да предоставяме най-новите технологични решения на клиентите си, екипа ни от професионалисти и отдадеността да превърнем всеки проект в успех.

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар