Персонализиране на изгледите в Microsoft Dynamics 365 F&O - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Персонализиране на изгледите в Microsoft Dynamics 365 F&O

по FTS България, септември 4, 2020

През април тази година Microsoft добавиха за public preview възможността потребителите на Dynamics 365 Finance & Operations да персонализират формите, които използват.

Тази функционалност ще бъде общо налична през октомври 2020г. и е очаквана с нетърпение от Dynamics 365 общността. Тя ще даде възможност всеки потребител да организира информацията на екрана си по удобен и ефективен за него начин.

Въпреки че са насочени към конкретния потребител, новите персонализирани изгледи в Dynamics 365 значително ще улеснят централизираното управление на подредбата на формите в системата, полетата в тях и приложените филтри.

Нека разгледаме един пример, в системата работят две групи потребители – счетоводителите и търговците. Всяка група трябва да използва номенклатурата с клиенти. Двете групи потребители, обаче, имат различни изисквания каква информация за клиентите да се визуализира. За едната група потребители профилът за осчетоводяване е важен. За търговците това поле е объркващо или неинформативно и предпочитат вместо него да виждат търговската класификация на клиента. В досегашната версия на Dynamics 365 удовлетворяването на тези изисквания имаше следните недостатъци – разработените от администратора изгледи се дистрибутират поотделно до всеки потребител и всеки потребител с права може да прави индивидуални промени върху тях.

С новата функционалност за съхраняване на изгледите горните проблеми се решават елегантно, защото:

  • администраторите могат да разпространят персонализиран изглед на формите и страниците до цялата група
  • потребителите не могат да правят промени по изгледите, които получават административно.

Това позволява компаниите да дефинират изглед на данните в Dynamics 365 в съответствие с корпоративните изисквания и правила за сигурност, като тези изгледи стават валидни за всички членове на групата.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар