FTS Property Solution - FTS
Продукти

FTS Property Solution

Кратко описание

FTS Property Solution е мощен инструмент за компании, които управляват недвижими имоти, както и за инвеститори. С негова помощ запазвате записи за неограничен брой от компании, обекти, помещения и договори, като същевременно служителите могат да работят в централизирана база.

Възможността да се координират паралелно сметки в няколко валути, както и многоезичната поддръжка на потребителския интерфейс, позволява да използвате FTS Property Solution в компании с чуждестранен капитал или управление.

Ползи

Надежден източник на информация

Гъвкавият достъп до цялата финансова и търговска информация, дава възможност за по-информарани решения

Намаляване на времето и разходите за административни задачи

Служителите разполагат с повече време за оперативни задачи, докато системата автоматично изчислява и индексира плащанията, заедно със сроковете по договора и на база на променящитесе условия.

Навременно фактуриране и осчетоводяване

Контролирате прихосите с необходимото проследяване и калкулация на плащанията по договорите, както и разходи за поддръжка.

Контрол върху плащанията

Ефективно управление на договори

Лесно и бързо регистрирате, одобрявате и обработвате договори.

Функционалности

Управление на маркетинга

Търсене и привличане на наематели

Администрация

Accounting of contracts and related documents

Финансов контрол

Планиране и счетоводство, управление на разходите

Поддръжка

Управление на ремонти и поддръжка

Бизнес анализи и отчети

За какви компании е?

Компании за управление на имоти

Инвестиционни компании

Строителни и инженерингови фирми

Любопитни сте да разберете повече за FTS Property Solution?

Не се колебайте да се свържете с нас!